Selätä selkäkipu

SELÄTÄ SELKÄKIPU

-LATAA JA TULOSTA ILMAINEN IKÄIHMISEN SELÄNHOITO-OPAS

Selkäkipu heikentää toimintakykyä laaja-alaisesti. Se vaikuttaa negatiivisesti fyysiseen toimintakykyyn, henkiseen jaksamiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen (1). Jopa yli 70 % ikääntyneistä kärsii alaselkäkivuista (2). Kuitenkin suurin osa alaselkäkivuista (80 – ­­­­­­­­­­­­­­­­90 %) on hoidettavissa, sillä kipu ei johdu vakavasta selkäsairaudesta (3). Lihaskuntoa voi parantaa ja ikääntymisen mukanaan tuomia muutoksia voi hidastaa iästä riippumatta (4).

Ikääntymisen tuomat muutokset

Ikääntymisen johdosta lihassolut vähenevät ja lihassolun ja koko lihaksen poikkipinta-ala pienenee ja lihasten voimantuottokyky heikentyy (4). Ikääntymisen mukana myös ääreishermoissa ja hermolihasliitoksissa tapahtuu rappeutumista ja hermoston kyky aktivoida lihasta heikentyy (4,5). Ikääntymisen johdosta kaikki autonomisen hermoston toiminnot vaimenevat ja kyky kestää fyysistä rasitusta laskee (6). Ikääntyneillä liikehermosolun impulssin johtuminen hidastuu (7), ja ikääntymisen takia luusto muuttuu hauraammaksi (8). Ikääntyminen näkyy myös selkärangassa sen pituuden ja liikkuvuuden vähenemisenä, koska välilevyjen nestepitoisuus pienenee ja välilevy madaltuu (9). Fyysisen vanhenemisen tuomat muutokset heikentävät kehon toimintaa, mutta sitä voidaan hidastaa terveellisillä elintavoilla ja liikunnalla (6).

Ikääntyneen toimintakyvyllä tarkoitetaan kykyä selvitä arkeen liittyvistä toiminnoista, elää laadukasta elämää sekä kykyä kokea erilaisia kokemuksia (10). Ikääntyneiden määrän kasvaessa tulisi kiinnittää enenevissä määrin huomiota ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämiseen (11). Fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavat erityisesti ikääntyneen yleiskestävyys, lihaskunto ja liikkeiden hallintakyky (10). Ikääntyneillä toimintakyvyn heikkenemisen taustalla on yleensä yksi tai useampi pitkäaikaissairaus, mutta toimintakyky voi heikentyä myös pelkästään liikunnan puutteesta. Ikääntyville sopiva liikunta onkin tehokkain tapa ylläpitää toimintakykyä (12).

Venyttelyllä ja syvien vatsalihaksien hallinnalla lievitystä selkäkipuun

Alaselkäkivuista kärsivillä on usein heikentynyt syvien vatsa- ja selkälihasten hallinta. Näiden lihasten harjoittaminen ja venyttäminen onkin tehokas apu selkäkipujen hoitoon ja ehkäisemiseen (13). Iän mukana alaraajojen liikkuvuus ja lihaskunto usein huonontuu, jos niitä ei ylläpidetä harjoituksilla. Tämä johtaa siihen, että ikääntyneen ryhti painuu etukumaraan. Alaselän kuntoon vaikuttavat myös ratkaisevasti lonkka- ja polvinivelten hyvä liikkuvuus ja lihaskunto. Kun alaraajojen lihakset ovat riittävän voimakkaat ja liikkuvat, kohdistuu selälle vähemmän kuormitusta (10). Pitkittyneen alaselkäkivun hoidossa on hyötyä yleiskunnon ja lihaskunnon aktiivisesta harjoittamisesta (14).

Itsehoito-opas ikääntyneen alaselkäkivun hoitoon

Ikääntyville on laadittu alaselän itsehoito-opas. Opas on suunniteltu ikääntyneille, jotka kärsivät ajoittaisesta alaselkäkivusta. Oppaan tarkoituksena ei ole korvata kuntoutujille yksilöllisesti suunniteltuja harjoituksia, vaan toimia tiedonlähteenä ja ensiapuna alaselkäkivun ilmaantuessa tai uusiutuessa.

Oppaassa on johdanto, verryttelyosio, lihaskuntoharjoituksia, venyttelyitä ja vinkkejä kivun hoitoon sekä selän rentouttamiseen. Perusteet valituille harjoitteille on kerätty tuoreista kirjallisuus- ja Internet-lähteistä ja ne on havainnollistettu kuvilla sekä kirjallisella ohjeistuksella. Tutustuimme alaselkäkivun syihin ja keinoihin, joilla kipuja voi lievittää. Tietojen pohjalta kokosimme oppaan alaselkäkipuun todistetusti vaikuttavista harjoitteista ja kivunlievityskeinoista.

Oppaaseen valikoitiin turvallisia ja yksinkertaisia harjoitteita alaraajojen ja keskivartalon liikkuvuuden sekä lihaskunnon kehittämiseksi. Oppaan liikkeet on suunniteltu toteutettaviksi kotona eikä erityisiä apuvälineitä tarvita. Iäkkään on helppo suorittaa liikkeet itsenäisesti, ja harjoitteiden alkuasennot ovat kaikille mahdollisia.

Oppaan ulkoasun suunnittelussa otettiin ikääntyneiden erityispiirteet huomioon. Oppaassa olevat ohjeet ja kuvat ovat selkeät, ja suuren fonttikoon ansiosta opasta on helppo lukea myös harjoiteltaessa. Asiasisällön jäsentely helpottaa sen ymmärtämistä.

Opas on tarkoitettu alaselkäkivuista kärsivien ikääntyneiden lisäksi heitä ohjaaville asiantuntijoille kuten lääkäreille, fysioterapeuteille ja liikunnanohjaajille. Opas on kaikkien saatavilla ja tulostettavissa internetistä osoitteessa:                                                 http://jussiervasti.fi/app/index.php?r=site/page&view=selata tai ggogleta: selätä selkäkipu ikaihmisen selkäopas

Tärkein henkilö oman selkäsi kuntouttamisessa olet sinät itse. Tartu oppaaseen ja selätä selkäkipu.

 Ikääntyneen selänhoito-opas on osa syksyllä 2013 Oulun seudun ammattikorkeakoulussa julkaistua opinnäytetyötä.

Riitu Ahonen, ft AMK                                                                                                                                                                                                         riitu.ahonen@gmail.com

Bartakovics, ft-opiskelijaBoglarka                                                                                                                                                                 o9babo00@students.oamk.fi

 Jussi Ervasti, ft AMK                                                                                                                                                                                           jussi.pekka.ervasti@suomi24.fi

 Lähteet

(1) Tanner, J. & Niezgova-Hadjidemetri, E. 2012. Selkä Kuntoon. Kiina: Kustannusosakeyhtiö Otava.

(2) Williams, M. 2009. Low Back Pain: Evaluating Presenting Symptoms in Elderly Patients. Hakupäivä: 3.4.2013.http://www.medscape.com/viewarticle/712253.

(3) Pohjalainen, T. 2009. Selkäkivut. Teoksessa E. Kalso, M. Haanpää & A. Vainio (toim.) Kipu. Helsinki: Duodecim, 348-358.

(4) Kaikkonen, H. 2001. Sykeohjattu liikunta ja kuntosaliharjoittelu ikääntyneillä. Teoksessa: M. Suominen, P. Kannus, M. Käyhty, L. Ahvo, ML. Rahikainen, H. Kaikkonen, L. Timonen, M. Koivula, T. Berg, M. Salmelin, A. Jalkanen-Mayer, Ikääntyneiden liikunta, terveys ja toimintakyky. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, 219-242.

(5) Sakari-Rantala, R. 2003. Iäkkäiden ihmisten liikunta- ja kuntosaliharjoittelu. Jyväskylä: Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

(6) Vallejo Medina, A. Vehviläinen, S. Haukka, U. Pyykkö, V. & Kivelä, S. 2006. Vanhustenhoito. Helsinki: WSOY.

(7) Sipilä, S., Rantanen T. & Tiainen K. 2008. Lihasvoima. Teoksessa E. Heikkinen & T. Rantanen (toim.) Gerontologia. Helsinki: Duodecim, 114.

(8) Suominen, H. 2008. Luuston kunto. Teoksessa E. Heikkinen & T. Rantanen (toim.) Gerontologia. Helsinki: Duodecim, 103.

(9) Karpman, R. Kauffman, T. & Lundon, K. 2007. Disorders of the geriatric thoracic and lumbosacral spine. Teoksessa:. T. Kaffman, J. Barr & M. Moran. Geriatric Rehabilitation Manual – Second Edition. China: Elsevier Ltd. 97–173.

(10) Lähdesmäki, L. & Vornanen, L. 2009. Vanhuksen parhaaksi – Hoitaja toimintakyvyn tukijana. Helsinki: Edita Prima.

(11) Karppinen, J., Malmivaara, A. & Pohjolainen T. 2009. Aikuisten alaselkäsairaudet. Teoksessa: J. Alaranta, H. Arokoski, T. Pohjolainen, J. Salminen & E. Viikari-Juntura (toim.) Fysiatria. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 178–198.

(12) Strandberg, T. & Tilvis, R. 2010. Ennaltaehkäisy geriatriassa. Teoksessa: R. Tilvis, K. Pitkälä, T. Strandberg, R. Sulkava & M. Viitanen (toim.). Geriatria. Porvoo: Kustannus Oy Duodecim, 425–435.

(13) Richardson, C., Jull G., Hodges P. & Hides J. 1999. Therapeutic Exercise for Spinal Segmental Stabilization in Low Back pain. United Kingdom: Livingstone Churchill.

(14) Suomalaisen Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä, Käypähoito. Alaselkäsairaudet. 2008. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi20001.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s