Posted in toukokuu 2014

Selätä selkäkipu

SELÄTÄ SELKÄKIPU -LATAA JA TULOSTA ILMAINEN IKÄIHMISEN SELÄNHOITO-OPAS Selkäkipu heikentää toimintakykyä laaja-alaisesti. Se vaikuttaa negatiivisesti fyysiseen toimintakykyyn, henkiseen jaksamiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen (1). Jopa yli 70 % ikääntyneistä kärsii alaselkäkivuista (2). Kuitenkin suurin osa alaselkäkivuista (80 – ­­­­­­­­­­­­­­­­90 %) on hoidettavissa, sillä kipu ei johdu vakavasta selkäsairaudesta (3). Lihaskuntoa voi parantaa ja ikääntymisen mukanaan tuomia … Lue loppuun

Ruska-Viesti 2, 2014

Suomen Ruskaliiton edustajakokous pidettiin 24.3. Helsingissä Toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon sisältyvää vuotuista, jäsenmäärään perustuvaa, toiminta-avustusta jäsenyhdistyksille maksetaan vuoden 2013 mukaisesti korotetussa muodossa. Lisäksi maksetaan ylimääräinen toimintatuki Ruskaliiton 40-vuotisjuhlan järjestämisen tueksi syksylle 2014. Erikseen anottavat harrastustoiminnan tuet säilyivät entisellään. Toiminta-avustuksen saamisen edellytyksenä on yhdistyksen vuosi-ilmoituksen tekeminen Ruskaliitolle ja jäsenmaksun maksaminen edustajakokouksen päätöksen mukaisesti.                        MUISTUTUKSENA edellinen teksti … Lue loppuun